incl. BTW

Mag ik zomaar camerabewaking plaatsen?

14 October 2019

Voor het plaatsen van beveiligingscamera's zijn, afhankelijk van de locatie en het doel, enkele regels wetten. Hieronder zullen we proberen deze zo goed mogelijk uit te leggen. Let op! Het kan zijn dat in uw gemeente of bedrijfsverzamelgebouw andere (aanvullende) regels gelden.

Camerabewaking op de openbare weg

Hoewel wel eens gezegd wordt dat het filmen van de openbare weg niet is toegestaan is er geen wet die dit verbiedt. Er zijn echter wel een aantal regels die het filmen op de openbare weg nagenoeg onmogelijk (en dus strafbaar) maken.

Ten eerst dient het cameratoezicht aangekondigd te worden. Dit zou bij camera's binnen, of op eigen terrein eenvoudig d.m.v. een sticker of bord bij het hek kunnen. Op de openbare weg is dit een stuk lastiger, maar niet onmogelijk. Houdt er rekening mee dat iedereen die mogelijk in beeld komt, dit vooraf moet weten.

In de WBP, oftewel Wet Bescherming Persoonsgegevens, staat dat iedereen die camerabeelden vastlegt (in digitaal, doorzoekbaar formaat) daarmee onder deze wet valt. De hoofdregel van deze wet is dat u alleen camerabeelden mag maken en gebruiken als dat noodzakelijk is voor het door u beoogde doel. Dat doel kan beveiliging/bewaking van eigendommen zijn. U mag dan alleen uw eigendommen filmen en de onvermijdelijk daarbij in beeld komende omgeving. De openbare weg kan onvermijdelijk deel zijn van deze omgeving.

Bijvoorbeeld:

- Het filmen van een auto of motor voor de deur is toegestaan, mits hierbij zo min mogelijk openbare weg in beeld is.
- Het filmen van het pad achter uw huis om te zien wie hier langslopen is niet toegestaan. Het pad is niet uw eigendom.

Camerabewaking in en rondom huis

Camerabewaking in en rondom huis is toegestaan. Het betreft immers uw eigendommen en doorgaans niet te openbare weg. Let wel op dat u ook hier camerabewaking aankondigt met een sticker bij elke toegangsdeur.

Camerabewaking in de winkel

Als eigenaar van een winkel mag u bewakingscamera's inzetten voor de beveiliging van u, uw personeel en/of uw eigendommen tenzij privacy van uw klanten of uw personeel daardoor teveel wordt geschonden.

Bijvoorbeeld:

- Een bewakingscamera bij het schap of bij de kassa is toegestaan
- Camerabewaking in bijvoorbeeld pashokjes of toiletten is, in principe, niet toegestaan.

Belangrijk is dat iedereen die gefilmd wordt, hier vooraf van op de hoogte is. U kunt klanten informeren door een sticker bij de ingang te plaatsen. Als u dit niet doet is filmen met bewakingscamera's strafbaar.

Bewakingscamera's op de werkplek

Over camerabewaking op de werkplek zegt het CBP (college bescherming persoonsgegevens) het volgende: "Het plaatsen van een videocamera is alleen toegestaan als dat noodzakelijk is voor de behartiging van uw gerechtvaardigd bedrijfsbelang.". Een gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld de beveiliging van uw personeel zijn en de bescherming van uw eigendommen tegen diefstal of beschadiging. Meestal betekend dit dat camera's bij de ingang, in het magazijn en/of in de fabriekshal hangen.

Het plaatsen van videocamera’s komt pas aan de orde als andere maatregelen onvoldoende effectief zijn gebleken om uw bedrijfsbelangen te beschermen. Uw beveiligingsmaatregelen moeten passend zijn voor het doel waarvoor u videocamera's inzet en dat doel moet niet op een andere, minder ingrijpende wijze kunnen worden gerealiseerd. Doorgaans betekent dit dat controle direct op de werkplek te ver gaat.

Ook hier is het belangrijk dat iedereen die gefilmd wordt moet kunnen weten dat er camerabewaking aanwezig is. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een bord of sticker te plaatsen bij elke toegangsdeur.

Heimelijk cameratoezicht is in de regel niet toegestaan. Als er echter binnen uw organisatie bijvoorbeeld veel gestolen wordt, kunt u, bij een concreet vermoeden dat één van uw werknemers een strafbaar feit pleegt, gebruik maken van heimelijk cameratoezicht. Dit mag u alleen als het u, ondanks allerlei inspanningen, niet lukt om een eind te maken aan de diefstal.

Uw werknemers mogen verwachten dat ze niet bespied worden als ze in een toiletruimte zijn. Met andere woorden, dat er sprake is van bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Videocameratoezicht in een toiletruimte gaat dus te ver.

Conclusie

Het wordt tijd om de vraag te beantwoorden. Na lezen van bovenstaande tekst kun je inderdaad tot de conclusie komen dat je niet ‘zomaar’ camerabewaking mag plaatsen. Zelfs wanneer je camerabewaking rond je huis wil plaatsen, heb je te maken met regelgeving. Zo dien je camerabewaking in en rond je huis aan te kondigen bij de toegangsdeuren. Dit kan door middel van stickers.

Neem gerust contact op

Heb je naar aanleiding van deze blog nog vragen over de wet- en regelgeving met betrekking tot het plaatsen van beveiligingscamera’s? Neem dan contact met ons op! Ook voor alle vragen met betrekking tot één van de producten uit onze webshop staan onze medewerkers je graag te woord. Samen met jou gaan we graag op zoek naar de meest geschikte camerabeveiliging bij jouw pand en eigendommen!

Neem contact met ons op

Meer informatie

www.cbpweb.nl
www.cbpweb.nl
infonu.nl

Bovenstaand artikel is louter informatief en hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Controleer altijd de plaatselijke regels bij uw gemeente en controleer of de hierboven samengevatte tekst nog van toepassing is op de huidige wet en regelgeving.

arrow_upward